banner18

banner53

25 Kasım cuma hutbesi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca hazırlanan 25 Kasım 2022 tarihli merhamet toplumu Konulu cuma hutbesi...

İNANÇ 25.11.2022, 08:43
25 Kasım cuma hutbesi
banner43

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 25 Kasım 2022 tarihli merhamet toplumu konulu cuma hutbesinin detayları:

Muhterem Müslümanlar!


Cenâb-ı Hakk’ın kullarına bahşettiği en
değerli nimetlerden biri de merhamet duygusudur.
Merhamet, Rabbimizin “Rahmân” isminin bir
tecellisidir. Merhamet, kalp inceliği ve gönül
yumuşaklığıdır. Şefkatli ve insaflı davranmaktır.
Merhamet, kalpleri kin, öfke ve intikam gibi
hastalıklardan temizlemektir. Gönülleri sevgi, saygı
ve affın güzelliğiyle tezyin etmektir. Can taşıyan
her bir varlığa hatta bütün kâinata muhabbet
nazarıyla bakmaktır.

Aziz Müminler!

Âlemlere rahmet olarak gönderilen
Peygamberimiz (s.a.s)’in en belirgin özelliği onun
merhamet ve şefkatidir.1 Nitekim Kur’an-ı
Kerim’de Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in davranış
şekli şöyle anlatılmaktadır. “Allah’ın rahmeti
sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın.
Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin
etrafından dağılıp giderlerdi...”2
Allah Resûlü (s.a.s), “Sizin en hayırlınız,
ailesine karşı en güzel davranandır.”3 buyurarak
eşlerin birbirlerine karşı insaflı ve merhametli
olmalarını emretmiştir. “Bir genç, ihtiyar bir
kimseye yaşından dolayı hürmet ederse, Allah
da ona yaşlılığında kendisine hürmet edecek
birisini hazırlar.”4 müjdesiyle dua ve bereket
vesilemiz olan yaşlılara güzel muamelede
bulunmayı tavsiye etmiştir. Resûl-i Ekrem
(s.a.s)’in çocuklara karşı olan şefkat ve
muhabbetini ise çocukluğunu peygamberimizin
yanında geçiren Hz. Enes (r.a) şöyle anlatmaktadır:
“Allah Resûlü, beni bir kez olsun azarlamadı,
kalbimi kırmadı. Bana karşı sürekli ‘evladım’,
‘yavrucuğum’ gibi gönül alıcı, sevgi dolu ifadeler
kullandı.”5


Kıymetli Müslümanlar!

“Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap
vardır.”6 buyuran Resûlüllah (s.a.s)’in şefkat ve
merhametinden bütün canlılar gibi hayvanlar da
nasibini almıştır. Rahmet elçisinin insanlığa takdim
ettiği ilkeler üzerinde yükselen İslam
medeniyetinde hayvanlara şefkat ve merhamet
gösterilir. Onların uygun ortamlarda yaşama ve
barınma hakları gözetilir. Ancak hayvanların hakkı
korunurken, mükerrem bir varlık olan insanın zarar
görmesine de izin verilmemelidir. İnsan hayatını
tehdit eden hayvanlar cadde ve sokaklarda başıboş
bırakılmamalıdır. Hastalık riski taşıyan veya
saldırgan hayvanlardan başta çocuklarımız olmak
üzere insanlarımızı korumak, bunun için gerekli
tedbirleri almak hepimizin sorumluluğudur.

Değerli Müminler!

Şiddet, öfke, kin ve nefretin yürekleri işgal
ettiği günümüzde merhamet medeniyetinin birer
mensubu olarak bize düşen, Rahmet Peygamberinin
mesajlarına yeniden sarılmaktır. “Ben ancak
rahmet olarak gönderildim.”7 buyuran Allah
Resûlü’nün ilim, hikmet ve irfan mektebinde
gönüllerimizi eğitmektir.
O halde geliniz! Asrımızın en büyük hastalığı
haline gelen merhametsizliği bir tarafa bırakarak;
eşimize, çocuğumuza, ana babamıza, yaşlılarımıza,
çevremize ve bütün canlılara karşı vicdanlı ve
merhametli olalım. Gönlümüzde merhamet
pınarları çağlasın daima. Kalbimizde merhamet adlı
bir çınar büyüsün. Şefkat ve rahmet kaplasın dört
bir yanımızı. Ailemiz ve toplumumuz merhamet
ocağı olsun.
Hutbemi Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in şu
hadisiyle bitiriyorum: “Merhamet edene Rahman
olan Allah da merhamet eder. Siz yerdeki bütün
mahlûkata merhamet edin ki göktekiler de size
merhamet etsin.”8

1 Tövbe, 9/128.
2 Âl-i İmrân, 3/159.
3 Tirmizî, Menâkıb, 63.
4 Tirmizî, Birr, 75.
5 Buhârî, Edeb, 39; Müslim, Âdâb, 31.
6 Buhârî, Müsâkât, 9.
7 Müslim, Birr, 24.
8 Ebû Dâvûd, Edeb, 58.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Kaynak: DİYANETHABER.COM.TR
banner39
Yorumlar (0)
banner58
Namaz Vakti 08 Aralık 2022
İmsak 06:37
Güneş 08:09
Öğle 13:01
İkindi 15:22
Akşam 17:43
Yatsı 19:09